Rahim içi gelişme geriliği

Rahim içi gelişme geriliği (=Intrauterine Growth Retardation, IUGR veya =Intrauterin Gelişme Geriliği, IUGG olarak da anılır) anne rahmindeki bebeğin gebeliğin yaşına göre olması gerekenden küçük olduğu anlamına gelir.

Aslında “gerilik” kelimesini “azlık, kısıtlılık”  gibi kelimelerle ifade etmek belki daha doğru olacak. Nitekim bebeğin burada kilo ve fizik olarak normalden daha az büyümesi ve gelişimi kastedilmektedir,  zeka olarak geri olması ise kesinlikle değil.

Risk Grubu nedir?
Daha önceden düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma öyküsü
Kötü beslenme koşulları (malnutrisyon)
Çok genç yaşta gebe olan (adolesan gebelik)
İleri yaşlarda gebelik (35 yaş üstünde)
Hamilelikte sigara kullanımı
Hamilelik süresince süregelen (kronik) strese maruz kalma
Hamile kalmadan önce kilosu çok az olan kişiler (kaşektik gebeler)
Düzenli olarak madde ya da belirli ilaçları kullanan gebeler
Trombofili (Damar içi pıhtının artması ile birlikte giden bir takım hastalıklar)
Sistemik veya kronik hastalık sahibi olanlar: Hipertansiyon, böbrek hastalığı, diabet, kalp hastalıkları, SLE (Sistemik lupus eritematosus) veya bir takım tiroid hastalıklarında olduğu gibi otoimmun hastalığı olanlar,  bebeği rahimiçinde etkileyen bazı enfeksiyonlar, konjenital anomaliler ve genetik hastalıklar bebeğin rahim içinde gelişmesine engel olabilir.

Bazen tüm bu risk grubu faktörlerinin bulunmamasına rağmen gebelerde Intrauterin Gelişme Geriliği (IUGG) ortaya çıkabilmektedir. Buradaki kesin nedenler bilinmemektedir.

Mekanizma
IUGG; bebeği anne rahminde besleyen “plasenta” da (eş kısmında), damar hasarı oluşarak bebeğin beslenmesini kısıtlanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu mekanizma ile gerçekleştiği, IUGR’lı doğan bebeklerin plasentalarının incelenmeleri sonucunda ortaya çıkarılmıştır.

PLASENTA PREVİA

TANIM
Plasenta previa, anne rahmindeki bebek (fetus) ile gebe arasında ilişkiyi sağlayan ve “bebeğin eş kısmı” olan plasentanın, bebek ile doğum kanalının arasında olması (yani doğum kanalını kapaması) durumudur.
Bu durumda plasenta, bebeğin önde gelen kısmından daha aşağıda yani serviks’in (rahim ağzının) komşuluğundadır.

Plasenta previa (Pl.previa); hamileliğin son dönemlerinde kanamaya neden olabilen, hem anne hem de bebeğin hayatını tehlikeye atabilen riskli bir gebelik durumdur.

OLUŞUM MEKANİZMASI
Kesin olarak plasenta previaya yol açan nedenler bilinmese de bazı risk faktörleri tanımlanmıştır.

Pl. Previa oluşum mekanizmasında en sıklıkla “endometrium” denilen rahim iç zarındaki hasarlar ve buradaki kan akımındaki problemler suçlanmaktadır.

PL. PREVİA RİSK FAKTÖRLERİ:
Daha önceden rahim içine yapılan ameliyatlar (sezaryen, myomektomi ve kürtajlar gibi)
Birden fazla önceden doğum yapmış olma (multiparite)
Myoma uteri varlığı
Anne adayının yaşının ileri olması (>35) (Bu oran anne yaşı ile birlikte artmaktadır)
Çoğul gebelik durumu
Önceki gebeliklerde plasenta previa öyküsü
Önceden düşük yapmış olma
Sigara kullanımı

ABLASYO PLASENTA

ABLASYO PLASENTA (PLASENTA DEKOLMANI )

Plasenta dekolmanı ile eş anlamlı kelimeler; plasental dekolman, ablasyo plasenta, ablatio placentae, abruptio placenta, eş kısmının önceden ayrılması.

Hamileliğin 20. haftasından sonra plasentanın bebeğin doğmasından önce rahim duvarına yapışık olduğu yerden kısmen (partial dekolman) veya tamamen (komplet dekolman) ayrılmasına “plasental dekolman” denir. Bu durum, her yüz gebeliğin birisinde görülmektedir.

Plasenta, anne rahmindeki bebeğin gelişimi için bebeğe göbek bağı ile bağlanan, bebeğin eş kısmı olup bebeğin gelişimi için son derece önemli bir organdır.

Bebeğin rahim içinde sağlıklı bir şekilde gelişimi için eş kısmının da sağlıklı bir işlev görmesi son derece önemlidir.

Normalde bebeğin doğumu sonrasında plasenta görevini tamamlayarak yerleşmiş olduğu yerden kendisini bırakarak vücut dışına atılır. Buna “doğumun üçüncü evresi” denilmektedir. Plasentanın uterus (rahim) duvarından ayrılarak atılması sonrasında rahim kası kasılarak içinde açık olan kan damarlarını kapatır ve bu şekilde kanamanın durması sağlanır.

Ablasyo plasenta (plasental dekolman), bebeğin eş kısmının doğumdan önce rahim duvarından ayrılması durumu olup hem anne hem de bebek için hayatı tehtid eden önemli bir gebelik komplikasyonudur.

SINIFLANDIRMA
Plasental dekolman kanamanın şekline ve ayrılan plasentanın oranına göre sınıflandırılmaktadır.

Dışarıya kanama (aşikar kanama): Rahim içindeki kanama dışarıya drene olabilmektedir. Bu durumda hamilede hissedilen ağrı hafif veya yoğun bir şekilde olabilir.